Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o jednání staršovstva ze dne 6.10.2009

18. 10. 2009

Ke své další schůzi se staršovstvo sboru sešlo v počtu šesti členů a jednoho náhradníka.


Po přečtení zápisu ze schůze minulé, bratr farář Petr Kulík informoval o činnosti sboru v období uplynulého měsíce. Konaly se dvě svatby, Den otevřených dveří, exkurze hranickým krasem v rámci Dne vděčnosti za stvoření. Zajímavá byla beseda s Janem Boštíkem i ekumenická diskuze v Sonusu.

Dalším tématem byla administrace sboru v Hranicích. Bratr farář bude tento sbor administrovat do doby nástupu nového faráře. Jednání se týkalo zajištění chodu sboru s ohledem na značnou vytíženost br. faráře ve vlastním sboru v Přerově.

Staršovstvo odsouhlasilo návrh na konání Seniorátního odboru mládeže v Přerově dne 14.11.2009 a rovněž byl schválen návrh na setkání učitelů nedělních škol v našem sboru na jaře roku 2010.

Dne 24.10. 2009 se sejde v Přerově konvent MSS ČCE. Za náš sbor jsou delegováni : br. farář Petr Kulík, krátor sboru Vláďa Došek a místokurátor Mgr. Přemysl Dvorský. Oběd zajistí jako tradičně Pepa Dvorský o podílení se na pohoštění prosíme všechny ochotné sestry, případně bratry.

Období Vánoc 2009 - v DD v Tovačově poslouží naše děti čtením z Písma a zpěvem koled v týdnu od 14.12. do 20.12. Dětská besídka bude v našem sboru 20.12. V neděli, 27.12. uvažuje bratr farář o výměně služby kázáním se sestrou farářkou Hanou Chroustovou ze Šumperka.

S příchodem chladného počasí bylo uvedeno do chodu nově rekonstruované topení na faře. Spokojenost všech členů rodinky Kulíků J). Ještě je nutné provést revizi topení v presbyterně.

 

Další schůze staršovstva je plánovaná 3.11.2009, tentokrát v Troubkách u Zacpalů.

 

Zapsala: Dagmar Čermáková