Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o jednání staršovstva ze dne 2.6.2009

8. 6. 2009
Informace o jednání staršovstva ze dne 2.6.2009

Staršovstvo se sešlo ke své další schůzi v počtu devíti členů.

Úvodní pobožností posloužil br. Přemysl Dvorský.

Rekonstrukce farního bytu je téměř u konce. O průběhu informoval br. farář a br. Skalický. Zbývá ještě dokončit pár drobností (drobné úpravy, montáž baterií, malování stropu v koupelně).

Sbor se podílel velkou měrou na financování oprav. Finanční částka mimořádné sbírky pořádané v průběhu měsíce května činila přibližně 86 800,- Kč. Všem, kteří se podíleli, staršovstvo sboru děkuje.

Bratr Skalický informoval o zasedání JJ v Šenově nad Odrou, které se konalo dne 24. května. Zde se mimo jiné rozhodovalo i o poskytnutí půjčky ve výši 50 000,- Kč našemu sboru na rekonstrukci fary. Žádost byla schválena a postoupena na ústředí k odsouhlasení. Je možné s půjčkou počítat.

Informace br. faráře o pořádaných akcích :

14.-17.5. – se sešel Synod ČCE (zvolena nová SR)

19.5. - se konaly studentské bohoslužby v Olomouci za vedení br. faráře Kulíka. Měly velký ohlas.

Péči o sborový archiv převzala sestra Lenka Šimarová. Evidence pošty se ujala sestra Dana Jakubalová.

Staršovstvo se zabývalo organizační stránkou sborového výletu, bohoslužeb které se uskuteční v Michalově, zajištěním chodu sboru v době letních prázdnin.

Sbory ČCE byly vyzvány Komisí pro otázky životního prostředí při SR ČCE, aby se spolupodílely na pořádání Dnů vděčnosti za stvoření 2009. Pro letošní rok bylo vybrané téma „Příroda jako zjevení“. Je možné organizovat různé akce, naučné pochody, přednášky a to v průběhu měsíců září a října. O náplni budeme jednat.

Staršovstvo sboru se v období prázdnin ke svým pravidelným schůzím nesejde. Pokud bude zapotřebí, bude svoláno mimořádně. Po letních prázdninách je plánovaná schůze staršovstva na 8. září.