Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o jednání staršovstva dne 3.11.2009

9. 11. 2009

Schůze staršovstva našeho sboru se tentokrát konala v milém prostředí u Zacpalů v Troubkách.

Po pobožnosti, kterou měla sestra Jehlářová byl přečten zápis z minulého jednání.

Následovalo hodnocení akcí, které se uskutečnily v průběhu minulého měsíce.

Dne 24.10. 2009 se konal v našem sboru konvent. Zúčastnění se vyjadřovali pochvalně jak k organizační stránce, tak obsahové. Do funkce seniora našeho seniorátu byl opět zvolen br. farář Lubomír Červenka.

 

Na opravy farního bytu jsme před několika měsíci žádali JJ o půjčku 50 000,- Kč. Ta byla 24.5. na zasedání JJ přislíbena a žádost zaslána k odsouhlasení na ústředí JJ. Bratr farář minulý měsíc obdržel pro náš sbor z ústředí potěšující zprávu, že nám finanční obnos nebude poskytnut formou půjčky, ale formou daru. Staršovstvo přijímá tuto zprávu s vděčností.

Další úpravy topení v prostorách předsálí sborového domu (WC) se budou provádět až v příštím roce. Místnost bude prozatím vyhřívána v období zimních měsíců elektrickým topným tělesem.

 

V adventní době a to 15.12.2009 poslouží děti z našeho sboru zpěvem koled a čtením z Písma v DD v Tovačově.

 

Radostná zpráva: náš kurátor br. Vláďa Došek dne 3.11. úspěšně zakončil teoretickou část závěrečné zkoušky kurzu pro ordinované presbytery.

 

Milé domácí prostředí u Zacpalů inspirovalo členy staršovstva k dalšímu setkávání se v rodinách (záleží na domluvě J). K dalšímu jednání se sejdeme  u Skalických a to 1.12.2009 v 18,45 hodin.

 

Schůze byla ukončena ve 21.10 hodin.

 

Zapsala: Dagmar Čermáková