Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nedělní kázání

V této rubrice naleznete mnohá nedělní kázání, která byla v předešlém období z přerovské kazatelny pronesena. Jejich "autorem" jsou převážně bývalý br. farář Petr Kulík a současný br. farář Marek Zikmund, ale jsou zde kázání i jiných farářů a laiků.

 

Příspěvky

Kázání - Neděle 31.7.2016 (L 6, 36)

30. 7. 2016

 

Kázání (27.9.2015)

3. 10. 2015

Ozeáš 14,2-6

Po návštěvě Osvětimi - bez pokání to nepůjde 

 

Kázání (23.8.2015)

2. 9. 2015

Lk 10,25-37

Ty jdi a jednej také tak - ne podle mínění veřejnosti! 

 

Kázání (5.4.2015) - neděle Vzkříšení

11. 4. 2015

Marek 16,1-8

Bůh se odmlčel - a promluvil!

 

Kázání na Velký pátek 3.4.2015

4. 4. 2015

Marek 15,20-32.42-47

Lukáš Král

 

Kázání (25.1.2015)

25. 1. 2015

Jan 4,14

"Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému." 

 

Kázání (11.1.2015) - Křest Páně

12. 1. 2015

Lukáš 3,1-6.21-22

(Lukáš Král)

 

Kázání (1.1.2015) - Nový rok

12. 1. 2015

Lukáš 2,14

Naprogramováni ke chvalozpěvu

 

Kázání (25.12.2014) - Boží hod vánoční

12. 1. 2015

Matouš 1,21: „(Marie) porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; protože on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."

 

Kázání (26.10.2014)

1. 11. 2014

Odpuštění a uzdravení

Mt 9,1-8

 

Kázání (28.9.2014)

2. 10. 2014

 Bůh vám žehná - i vy žehnejte

Lk 6,27-28

 

Kázání (27.7.2014)

27. 7. 2014

 Nezabiješ.

Kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu.

Mt 7,21-26

 

Kázání (20.7.2014)

21. 7. 2014

 Galatským 6,1-2

Berte na sebe břemena jedni druhých

 

Kázání (13.7.2014) - Křest

14. 7. 2014

Ga 3, 26 - 27    Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.

Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.

 

Kázání (29.6.2014)

2. 7. 2014

Lukáš 14,15-24 

Za Boží království se bojuje.

 

Kázání (8.6.2014) - Svatodušní neděle

11. 6. 2014

Nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán, leč v Duchu svatém!

1.Korintským 12,3

 

Kázání (4.5.2014) - 3.velikonoční neděle

7. 5. 2014

Jan 20,19-29

 Zkušenost se vzkříšeným Kristem

 

Kázání (20.4.2014) - neděle Vzkříšení

21. 4. 2014

 Lukášovo evangelium 24,1-12 

Vzkříšení k novému životu

 

Kázání (18.4.2014) - Velký pátek

19. 4. 2014

 Ten kříž byl přece pro mě.

 

Kázání (Květná neděle 13.4.2014) - Lk 19,28-40

14. 4. 2014

 Pán nás potřebuje