Jdi na obsah Jdi na menu

Složení staršovstev

SLOŽENÍ STARŠOVSTEV

 

1909 nové funkční období výboru kazatelské stanice: Čeněk Ondruška předseda, místopředseda dr. Fr. Kovář, dále: V. Vratislav, J. Shejbal, J. Penz, ing. J. Hudec z Kr., V. Bartoš z Hr. a Vincenc Říkovský z Kys.

1913 nové volby: Václav Vratislav předsedou, místopředsedou F. Krejsa z Kys., K.Vaněk (pokladník), J. Hendrych, J. Pauček

změny ve výboru: rezignuje K. Vaněk, noví: K. Kánský (pokladník), ing. B. Bochořák, J. Hájek, J. Bortl.

1919: předseda s funkcí hospodáře V. Vratislav, místopředseda zapisovatel Jan Pauček, J. Hájek pokladníkem, J. Bortl, J. Cedidla, J.Hrdlička z Kys., M. Vratislavová, M. Hájková.

1922 volby staršovstva: J. Pauček kurátor, J. Navrátil místokurátor a hospodář, J. Hájek pokladník, J. Sivý, J. Bortl, E. Otáhal, V. Spáčilová, J. Hrdlička z Kys., V. Vratislav volbu nepřijal a za něj nastoupil J. Jarošek, V. Bartoš z Hranic., J. Kubičík z Hr. a V. Vaverka za Kroměříž.

1928: J. Pauček kurátor, Jan Adámek místokurátor, J. Bortl zapisovatel, J. Hájek pokladník, J. Sivý hospodář, V. Vratislav jednatel, J. Navrátil, Ludmila Racková, V. Ondráček, K. Říkovský z Kys., V. Bartoš z Hr., V. Vaverka z Kr.

1934: J. Pauček kurátor, Jindřich Preč místokurátor, Josef Bortl zapisovatel, Vojtěch Krybus pokladník, Fr. Benda hospodář, Jakub Jasinek, Vlad. Ondráček, Václav Vratislav, L. Racková, K. Říkovský z Kys., Jar. Ruml z Hr. a Vojtěch Vaverka za Krom. Náhradníci: Jan Bortl, Jan Adámek, Josef Navrátil, Emil Wasserbauer, Marie Štaffová a Josef Mazurek.

1936: pokladníkem zvolen br. prof. J. Preč a zástupcem kurátora br. prof. Vl. Ondráček. Funkci sbormistra převzal br. Karel Neuls

1940: J. Pauček kurátor, E.Wasserbauer místokurátor, jednatelem Josef Bortl, pokladníkem J. Preč, hospodářem Fr. Benda, Jar. Adámek, ing. Josef Černý, Jakub Jasinek, Karel Neuls, Vilém Sivý, MUDr. Vlasta Skaláková, K. Říkovský z Kyselovic. Náhradníky: Fr. Balhar, Jan Bortl, Karel Březina, Josef Mazurek, Fr. Mrva a Marie Štaffová.

1942 odchází do Ol. Jindřich Preč, do staršovstva náhradník br. František Balhar

30.6.1945 ze sboru do Šumperka odchází pokladník br. František Balhar. Povolán náhradník František Mrva. Do Kunovic - Loučky odešel další presbyter Jakub Jasinek, povolán Jan Bortl

1945 odešel presbyter ing. Josef Černý do Trutnova. Povolán br. Miroslav Čablík. V témže měsíci přesídlil do Hranic další presbyter, místokurátor E.Wasserbauer.

1946 místokurátorem zvolen br. Jaroslav Adámek

1946: Jan Pauček kurátor, Jaroslav Adámek místokurátor, Vilém Sivý jednatel a zapisovatel, Fr. Mrva pokladník, František Benda hospodář, Jan Bortl, Karel Březina, MUDr. Vojtěch Dědek, Miloslav Kolář, Vladislav Kubín, MUDr. Vlasta Skaláková, Karel Říkovský z Kyselovic a Josef Votruba z Kroměříže. Náhradníci: Marie Štaffová, Taťana Janoušková, Jan Vašica, Antonín Peřina, Jan Kozák a Miroslav Čablík.

1952: Jar. Adámek kurátor, MUDr V. Skaláková místokurátorka, F.Mrva pokladník, K. Březina zapisovatel, M. Čablík, MUDr V. Dědek, A. Peřinová, H. Krybusová, F. Zatloukalová, M. Kolář, (MUDr Z. Vrubel, F. Novotný - vzdali se), náhradníky: (V. Kubín, M. Ertlová - povoláni za presbytery místo dvou rezignovavších.),T. Janoušková, J. Kozák, O. Malíšková, J. Smažinka.

1958: J.Adámek kurátor, MUDr V. Skaláková místokurátorka, K.Březina zapisovatel, A.Běhal pokladník, J. Mésl pomocník pokladníka, M. Čablík hospodář J. Říkovský z Kyselovic, další členové MUDr V.Dědek, M. Kolář, J. Kozák, V. Kubín, F. Mrva, J. Vašica, F. Zatloukalová.

1959 rezignace presbyterů M.Čablíka a M.Koláře. Povoláni Fr. Řiháčková a Fr.Šefčík - převzal funkci hospodáře. Rezignace pokladníka A.Běhala, funkci převzal J.Mésl

1960 povoláni za náhradníky staršovstva: J. Vrubel, F. Dokoupil, M.Sýkorová

1964: J.Adámek kurátor, MUDr V.Dědek místokurátor, J.Mésl pokladník, F. Mrva zapisovatel, A.Bařinka hospodář, J. Kozák kolportér, další: M.Čablík, E. Dolínková, F. Řiháčková, MUDr. V. Skaláková, J. Vašica, J. Říkovský za Kyselovice. Náhradníky: M. Dočkal, F. Dokoupil, M. Sýkorová, F. Ševčík, J. Vrubel.

1970: J. Adámek kurátor, MUDr. V.Dědek místokurátor, F. Mrva zapisovatel, J. Mésl pokladník, M. Dočkal hospodář, J. Žižka, M. Čablík, F. Řiháčková, J. Kozák kolportér, J. Vašica, E. Dolínková, J. Říkovský z Kys. Náhradníci.: M.Sýkorová, Anna (Alenka) Juřicová, Karel Indruch, Jaroslav Hanych, Emilie Štalmachová, Jarmila Zapletalová.

1973: MUDr. V.Dědek kurátor, Jan Žižka místokurátor, J. Mésl pokladník, Miroslav Dočkal hospodář, Fr. Mrva zapisovatel, Miroslav Čablík vedoucí hymnologického odboru, Ing. Jan Matějka vedoucí odboru pro konfirmované, Fr. Řiháčková křesťanská služba, Helena Indruchová archiv, Alois Běhal kronikář, Emilie Dolínková, Jar. Říkovský z Kyselovic. Náhradníci: Karel Indruch ml., A. Juřicová, Jiřina Vašicová, Jarmila Zapletalová

1979: MUDr. V. Dědek kurátor, J. Žižka místokurátor, J. Mésl pokladník, M. Dočkal hospodář, M. Čablík zapisovatel, A. Běhal kronikář, H. Indruchová archivářka, Fr. Mrva, Fr. Řiháčková, Jiřina Vašicová, M. Kolář, Ing. J. Matějka a Jaroslav Sklenář z Kyselovic. Náhradníky: J. Adámek, Emilie Branžovská, Dagmar Čermáková, Martin Skalický a J. Zapletalová.

1985: MUDr. V. Dědek kurátor, J. Žižka místokurátor, pokladníkem J. Mésl, hospodářem J.Žižka a M. Skalický, zapisovatelem M.Čablík, archiv a kronika H. Indruchová, M. Kolář, D. Čermáková. Za Kyselovice : J. Říkovský. Náhradníky Jelena. Smažínková, J. Zapletalová, Radosta Sypěnová, Marta Dvorská, E. Branžovská.

1991: M. Skalický kurátor a hospodář, Mojmír Coufal, D. Čermáková pokladní, MUDr. V. Dědek kronikář, M. Dvorská místokurátorka, H. Indruchová statistika a archiv, Martina Korsitzká zapisovatelka, J. Mésl účetní.

1997: M. Coufal kurátor, M. Skalický místokurátor, Drahomír Bortl hospodář, Jan Havlík pokladník, M. Dvorská kronika, archiv, tisk, ing. Radek Kochta - zapisovatel, člen seniorátní Jeronymovy jednoty - poradní odbor stavební, Anna Vlčková křesťanská služba, ing. Rostislav Zacpal - účetní. Náhradníci: Mgr. Jiří Dvorský, E. Branžovská, Vladimír Došek

1998 rezignace kurátora M. Coufala - odešel do Armády spásy; do staršovstva povolán náhradník Mgr. J. Dvorský; rezignace br. R. Zacpala, povolán náhradník br. V. Došek. Dovoleni náhradníci: Eva Jehlářová, Eva Sypěnová, Marta Vláčilová.

Kurátorkou sboru zvolena sestra Anna Vlčková

2003: A. Vlčková - kurátorka, V. Došek - místokurátor, D. Bortl, J. Havlík, M. Dvorská, E.Jehlářová, R.Stoklásková, Š. Zacpalová. Náhradníci: D. Čermáková, B. Žižková, J. Indruch.

 

Současné staršovstvo (zvoleno v březnu 2009): ČERMÁKOVÁ Dagmar (zapisovatelka), DOŠEK Vladimír (kurátor), DVORSKÝ Přemysl (místokurátor), ELŠÍK Petr (hospodář), JEHLÁŘOVÁ Eva (pokladník), SKALICKÝ Martin, STOKLÁSKOVÁ Renata, ZACPALOVÁ Šárka.  Náhradníci    KOCHTOVÁ Jitka, ŽIŽKA Jan, ORSAVOVÁ Alena.

 

Biblický citát