Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petr Kulík - Sňali ho z kříže...

14. 3. 2012

Mk 15,42-47: Ježíšovo tělo bylo sňato z kříže

42  A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty - 43  přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. 44  Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. 45  A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. 46  Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen. 47  Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.

 Jak je Josefovi z Arimatie Ježíš drahý. Jak touží pro něj udělat alespoň tu poslední věc: sejmout jeho tělo z kříže a pohřbít jej. Kvůli tomu si dokonce vyžádá audienci u Piláta a osobně ho prosí, aby mohl mrtvého Ježíše pochovat. Nešetří své síly, schopnosti ani finance. Zahanbuje mě, tento Josef. Svým jednáním mně nastavuje zrcadlo. Jakoby se mě ptal: Kdy jsi, Petře, pro Pána Ježíše byl ochoten obětovat svůj čas, své síly, své peníze, možná také svou čest? Kdy jsi kvůli němu stál na nepřátelském území? Já jsem ho tehdy držel v rukou mrtvého. Ovšem ty ho znáš jako vzkříšeného, živého. Já jsem ho viděl bezmocného, vyřízeného. A ty jsi mockrát v životě zakusil jeho moc, sílu jeho Ducha. Na mě už tenkrát nepromluvil. Ale Tobě promlouvá do srdce skrze své Slovo. On mně tehdy nic neslíbil a já mu otevřel hrob. Tobě ale slíbil a otevřel Boží království. Neznal jsem tehdy význam jeho smrti. Ale ty už jsi poznal spásný dosah jeho utrpení. Žij pro něj, pro Ježíše vzkříšeného, živého, mocného Pána, který tehdy i pro tebe zemřel a za tebe byl pohřben.