Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jakého ducha nám Bůh dal?

16. 1. 2012

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“        2. Timoteovi 1:7

Jeden turista jel autem přes venkov a viděl starého farmáře, jak sedí v houpacím křesle na své verandě. Za jeho farmou bylo sedmdesát pět hektarů půdy. Turista se zeptal: „Je to vaše půda?“ „Ano,“ odpověděl. „Co na ní pěstujete? Přemýšlíte o pěstování bavlny?“ zeptal se turista. „Ne, bojím se, že by to sežrali brouci,“ řekl farmář. „A co kukuřice?“ zeptal se turista. „Ne, bojím se, že by to sežraly kobylky,“ odpověděl. Turista se zeptal: „A co chovat dobytek?“ Farmář řekl: „Bojím se, že cena hovězího půjde možná dolů.“ „Tak co budete dělat se vší tou prvotřídní zemědělskou půdou?“ zeptal se turista. „Nic. Nebudu nic riskovat.“ Cítíš se takto? Když se rozhodneš v životě neriskovat, tvoje možnost úspěchu bude jako holá pustina. Dokud tvému životu vládne strach, neuděláš krok ve víře a nenaplníš své poslání. Bible říká: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11:6). Není lepší riskovat selhání a dělat to, co Bůh chce, než riskovat, že Ho „popudíš“? My všichni jsme zažili strach, který nás táhl k tomu, abychom se stáhli. Jenom ti, kteří strach překonají, dojdou v životě daleko. „…ať říkají stále: ,Hospodin je velký, přeje pokoj svému služebníku‘“ (Žalm 35:27). Přemoci strach ze selhání začíná vírou, že „Bůh chce, abych uspěl“. Přepásání takovou pravdou způsobí, že se nejen vzepřeš svým strachům, ale také je porazíš.