Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základ kázání na 2. neděli velikonoční (11.4.2010)

5. 4. 2010

 Zamyslete se spolu s farářem nad biblickým základem kázání na příští neděli: Evangelium podle Jana 20,19-31.

19 Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."  20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.  21 Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."  22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.  23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."  24 Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.  25 Ostatní mu řekli: "Viděli jsme Pána." Odpověděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím."  26 Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: "Pokoj vám."  27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!"  28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."  29 Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří nevěděli, a uvěřili."  30 Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize.  31 Tato však zapsána jsou, abyste věděli, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.